5 June 2024

Hoe benaderen wij SDLC bij Miyagami

Lees meer over SDLC (Software Development Life Cycle), de fasen ervan en hoe onze hybride aanpak bij Miyagami Waterfall en Agile Scrum combineert om uitzonderlijke resultaten te leveren. Onze methode legt vanaf het begin een sterke basis en een duidelijke richting vast, terwijl tegelijkertijd voortdurende verbetering en aanpassingsvermogen gedurende het hele ontwikkelingstraject mogelijk zijn. Ontdek samen met ons de fijne kneepjes van onze SDLC-strategie en zie hoe deze uw komende project naar een hoger niveau kan tillen.

The cover image of the insight

Wat is SDLC?

Software Development Life Cycle, of kortweg SDLC, is het proces dat softwareontwikkelingsteams doorlopen om software te ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren. Het is als een routekaart die hen van begin tot eind begeleidt bij het maken van hoogwaardige software.

Wat zijn de levenscyclusfasen van softwareontwikkeling?

Afhankelijk van de gekozen methodologie moeten ontwikkelaars tussen de vijf en zeven SDLC-fasen volgen, waaronder: planning, analyse van de vereisten, ontwerp, implementatie, testen, implementatie en onderhoud. Het volgen van dit gestructureerde proces is de sleutel tot het leveren van hoogwaardige maatwerksoftware op een kosteneffectieve manier en tijdig.

SDLC: Miyagami’s aanpak

Hoewel er een aantal verschillende levenscyclusmodellen voor softwareontwikkeling bestaan, hebben we bij Miyagami een specifieke benadering van SDLC die zowel het Waterval-levenscyclusmodel als de Agile Scrum-methodologie combineert.

Beginnend met de watervallevenscyclus

Het Watervalmodel is een lineaire en sequentiële benadering van softwareontwikkeling. Het bestaat uit verschillende fasen die, als een waterval, door verschillende fasen naar beneden stromen.

Met de nadruk op planning vooraf zorgt het Waterfall SDLC-model ervoor dat alle betrokkenen een duidelijk inzicht hebben in de doelstellingen, reikwijdte en vereisten van het project voordat de ontwikkeling begint.

Omdat dit specifieke model is opgesplitst in verschillende fasen die elkaar niet overlappen, kunnen duidelijke mijlpalen en resultaten worden vastgesteld. Zo voorkom je verrassingen en kunnen we een vaste prijs en een helder eindresultaat bepalen.

Ten slotte zijn bij het bouwen van een MSP (Minimum Scalable Product) dat bedoeld is om lang mee te gaan en te groeien, de structuur en duidelijkheid van de levenscyclus van de Waterval van cruciaal belang.

We gaan verder met Agile Scrum en Adaptieve Softwareontwikkeling

Vervolgens schakelen we, terwijl we doorgaan met voortdurende ontwikkeling, over op een mix van Agile SDLC.

Omdat Agile-methodieken zoals Scrum en ASD (Adaptive Software Development) inherent flexibel zijn, maken ze iteratieve ontwikkeling mogelijk, wat betekent dat het digitale product voortdurend kan worden verfijnd en verbeterd als reactie op feedback van onze klanten en veranderende eisen.

In tegenstelling tot andere SDLC bevordert de Agile Scrum-methodologie snelle ontwikkelingscycli die zich richten op het realiseren van kleine incrementele veranderingen. Dit is ideaal voor onze klanten die regelmatig verbeteringen zien gebeuren.

Agile stelt ons team in staat zich snel aan te passen en te schakelen wanneer nieuwe informatie of veranderingen in de markt een koerswijziging vereisen. Dit zorgt ervoor dat we een product creëren dat relevant blijft tussen de ontwikkelingscycli door en wanneer het op de markt komt.

Het beste van twee werelden combineren

Na een aantal jaren ervaring met deze manier van werken, kunnen we met zekerheid zeggen dat deze hybride benadering van SDLC veel voordelen heeft opgeleverd, zowel voor ons als voor onze klanten.

Beginnen met Waterfall biedt ons een solide basis en een duidelijke projectvisie, waardoor eventuele initiële projectambiguïteit wordt beperkt en ervoor wordt gezorgd dat we vanaf het begin allemaal op dezelfde golflengte zitten. Terwijl de overstap naar Agile zodra het kernframework en de kritische functies goed gedefinieerd zijn, meer flexibiliteit en een responsievere ontwikkeling mogelijk is. Bovendien bevordert de continue feedbacklus van Agile een voortdurende samenwerking en communicatie tussen ons team, onze klanten en de eindgebruikers.

Als het gaat om risicobeheer, helpt Waterfall potentiële risico's in een vroeg stadium efficiënt te identificeren en te beperken. Aan de andere kant bieden Agile-methodologieën ons de mogelijkheid om problemen te beheren en aan te pakken wanneer ze zich voordoen tijdens iteratieve cycli.

Ten slotte garandeert Miyagami's benadering van SDLC een efficiënt gebruik van hulpbronnen. Terwijl de gedetailleerde planningsfase van Waterfall ervoor zorgt dat middelen vanaf het begin effectief worden toegewezen, maakt de iteratieve aanpak van Agile vervolgens een dynamische herverdeling van middelen mogelijk op basis van de huidige projectbehoeften en -prioriteiten.

Een hybride aanpak voor uw voordeel

Dankzij onze uitgebalanceerde aanpak weet u zeker dat wanneer u besluit om met Miyagami samen te werken, u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. U weet vanaf het begin waar u naartoe gaat en hoe wij u daar brengen. Bovendien heeft u de garantie dat uw feedback serieus wordt genomen en wordt weerspiegeld in de voortdurende verbeteringen die worden aangebracht naar uw product.

Laten we dus vandaag nog contact opnemen en samenwerken om uw visie tot leven te brengen!

Bekijk andere verhalen: